IE loader

Първолета Динова

Групов Треньор
ПЕРСОНАЛЕН ТРЕНЬОР В Pulse Fitness ENERGY CLUB
  • Групов треньор по Yoga
  • Преминала редица обучения и практики при Аделина Кирилова и Боряна Янкуловка по пътеката на Свами Сатянанда
  • Практикува от повече от 5 години
  • Мото: Passion for yoga opens the heart and improves the wellness of the body.

Първолета Динова води групови занимания в

Групови занимания водени от Първолета Динова

БЕЗПЛАТНО ПОСЕЩЕНИЕ